บริษัท 9Audio จำกัด ให้คำปรึกษา รับออกแบบ จำหน่าย รับติดตั้ง ซ่อมบำรุง รับปรับปรุง ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้า ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาลฯ อบต. หรือหน่วยงานราชการ และเอกชน อื่นๆ ทั่วไป

นำเสนองานในลักษณะขายเชิงให้คำปรึกษา โดยพิจารณาจากปัญหา และความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ แนะนำ โดยคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับในแต่ละงานโครงการ

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896

เสียงตามสาย / ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะ Sound Public Address System คือการส่งสัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดเช่นไมโครโฟน เครื่องเล่น USB MP3 เข้าเครื่องขยายสัญญาณเสียงแล้วส่งไปตามสายนำสัญญาณเสียง เพื่อส่งกระจายเสียงออกไปตามลำโพงที่ติดตั้งอยู่ ตามสายสัญญาณที่เดิน ห่างจากเครื่องขยายเสียง และอาจมีจำนวนลำโพงหลายตัว ปกติจะนิยมเดินสายไม่ไกลมาก เนื่องจากมีการสูญเสียของสัญญาณเสียงไปในสายบางส่วน ทำให้เสียงเบาลงเมื่อระยะทางไกลขึ้น

ติดตั้งระบบเสียงตามสาย เสียงตามสาย fiber optic


รับติดตั้งระบบเสียงไร้สายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (WIRELESS BROADCASTING SYSTEM)


ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (WIRELESS BROADCASTING SYSTEM)


ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (WIRELESS BROADCASTING SYSTEM)