เสียงตามสาย ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงประกาศตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสาย จำหน่ายพร้อมติดตั้ง 0863175577 /0896080077

เสียงตามสาย / ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะ Sound Public Address System คือการส่งสัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดเช่นไมโครโฟน เครื่องเล่น USB MP3 เข้าเครื่องขยายสัญญาณเสียงแล้วส่งไปตามสายนำสัญญาณเสียง เพื่อส่งกระจายเสียงออกไปตามลำโพงที่ติดตั้งอยู่ ตามสายสัญญาณที่เดิน ห่างจากเครื่องขยายเสียง และอาจมีจำนวนลำโพงหลายตัว ปกติจะนิยมเดินสายไม่ไกลมาก เนื่องจากมีการสูญเสียของสัญญาณเสียงไปในสายบางส่วน ทำให้เสียงเบาลงเมื่อระยะทางไกลขึ้น

ระบบเสียงไร้สายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (WIRELESS BROADCASTING SYSTEM)


ปรับปรุง ระบบเสียงไร้สายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (WIRELESS BROADCASTING SYSTEM)


ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (WIRELESS BROADCASTING SYSTEM)